ที่พักสะอาดในบรรยากาศชาวเรือ สัมผัสวิถีชุมชนแสมสาร อบอุ่นด้วยบริการดุจญาติมิตร

Boutique Hotel @ Samaesarn

ติดต่อสอบถาม 08 3110 8300

Boutique Hotel @ Samaesarn

เรือหลวงจักรนฤเบศร

          เรือหลวงจักรีนฤเบศร  เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งและเฮลิคอปเตอร์ ของราชนาวี ถือเป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีมาในกองทัพเรือไทย  ต่อในประเทศสเปน เมื่อปี 2537 ได้เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 9  สิงหาคม พ.ศ. 2540  ได้รับพระราชทานชื่อเรือจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “จักรีนฤเบศร” หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี 
          เรือลำนี้มีทั้งหมด 11 ชั้น มีความยาว 182 เมตร กว้าง 30.5 เมตร เป็นเรือที่มียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย มีระบบเรดาร์ตรวจการณ์ระยะไกล ภารกิจที่สำคัญในยามสงคราม ทำหน้าที่เป็นเรือธงควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเลทั้งหมด และยังเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ควบคุมการปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองเรือ ส่วนในยามปกติ เรือหลวงจักรีนฤเบศร จะทำหน้าที่เป็นฐานปฏิบัติการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
          เรือจอดเทียบท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 09.00-16.00น. (ยกเว้นเรือออกราชการทะเล) โดยไม่เสียค่าเข้าชม หากต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะแจ้งชื่อหน่วยงานหรือคณะ จำนวนผู้เยี่ยมชม และวันเวลาที่ต้องการเยี่ยมชมและส่งถึงกองเรือยุทธการ สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2466 1180 (ต่อสายเรือหลวงจักรีนฤเบศร)

ขอบคุณข้อมูล 
credit : https://www.paiduaykan.com/province/east/chonburi/chakrinaruebet.html