ที่พักสะอาดในบรรยากาศชาวเรือ สัมผัสวิถีชุมชนแสมสาร อบอุ่นด้วยบริการดุจญาติมิตร

Boutique Hotel @ Samaesarn

ติดต่อสอบถาม 08 3110 8300

Boutique Hotel @ Samaesarn

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

          ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  กองทัพเรือ  เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล และเป็นแหล่งอนุบาลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  จนสามารถดำเนินการปล่อยเต่าทะเลที่ได้ทำการอนุบาลให้กลับคืนสู่ท้องทะเล  รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยข้อมูลในการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม  ได้สัมผัสกับเต่าทะเล  และเรียนรู้ชีวิตของเต่าทะเล  เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลที่กำลังจะสูญพันธุ์
         
แบ่งพื้นที่เยี่ยมชมออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้  
          – ห้องแสดงนิทรรศการ ภายในอาคารบรรยายสรุป
          – อะควาเรียม ภายในอาคารแสดงเต่าทะเล
          – โรงอนุบาลลูกเต่าทะเล 
          – จุดพักผ่อนบริเวณชายหาด
          เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม

ขอบคุณข้อมูล
credit : https://www.museumthailand.com/th/museum/SEA-TURTLE-CONSERVATION-CENTER-ROYAL-THAI-NAVY