ที่พักสะอาดในบรรยากาศชาวเรือ สัมผัสวิถีชุมชนแสมสาร อบอุ่นด้วยบริการดุจญาติมิตร

Boutique Hotel @ Samaesarn

ติดต่อสอบถาม 08 3110 8300

Boutique Hotel @ Samaesarn

ชุมชนแสมสาร

          “แสมสาร” เป็นชื่อตำบลหนึ่งใน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 180 กิโลเมตร   โดยเมื่อครั้งอดีต “แสมสาร” เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ตั้งตามชื่อ “เกาะแสมสาร” ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแถบนี้ เป็นที่รวมของสารพัดสัตว์น้ำ สำหรับเกาะแสมสาร สันนิษฐานว่าตั้งชื่อตามต้นแสมสาร” ที่มีอยู่หนาแน่น

ในสมัยที่ยังต้องประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้กันขึ้นมาเอง ไม้แสมสาร จัดว่าเป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความทนทาน ดอกและใบอ่อนก็สามารถนำมาแกงได้คล้ายต้นขี้เหล็ก ปัจจุบันยังพอมีต้นแสมสารเหลืออยู่ในพื้นที่บ้าง แต่ไม่มากนัก

จวบจนเมื่อสำเภาจีนล่องมาเยือนถิ่นสยาม เกิดการค้าขายกับต่างชาติ และการค้าขายกันทางทะเลในประเทศ เรือสินค้าต่างๆ ที่เดินทางจากปากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อจะไปเมืองท่าทางตะวันออก ไม่ว่าจะเป็น ระยอง จันทบุรี และตราด ต้องแล่นผ่านช่องระหว่างฝั่งกับเกาะแสมสารจนได้ชื่อเรียกว่า “ช่องแสมสาร” และเมื่อเป็นทางผ่าน จึงได้รับอานิสงส์จากการค้าขาย รวมถึงการทำประมง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ

Credit :  Facebook Page : TYC ชุมชนบ้านช่องแสมสาร

ประเพณีวันออกพรรษา แสมสาร

          วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย  คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) เมื่อถึงวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาสพรรษากาลในวันนี้ และวันถัดจากวันออกพรรษา 1 วัน (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหนะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า ในวันถัด วันออกพรรษา หนึ่งวัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เพื่อลงมายังเมืองสังกัสสนคร พร้อมกับทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้งสามด้วย
          ในวันออกพรรษาของทุกปี  (ประมาณเดือนตุลาคม) ชุมชนแสมสารจะมีประเพณีตักบาตรเทโว โดยพระสงฆ์จะเดินบิณฑบาตรลงมาจากเขาเจดีย์ เสมือนว่าลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยมีเหล่านางฟ้าเทวดาร่วมขบวนลงมาส่งเสด็จ ชาวชุมชนแสมสารจะร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มหางหรือข้าวต้มลูกโยน ตลอดสองข้างทางจากเขาเจดีย์ไปจนถึงวัดช่องแสมสาร มีการร้องลำทำเพลงเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน อันเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธที่มีมาแต่ช้านาน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมสัมผัสบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของชุมชนแห่งนี้